Πληροφορίες για την ΕΣΔΙ

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΙΚΑΣΤΩΝ


Η Εθνική Σχολή Δικαστών, λειτουργεί από το 1994 και αποτελεί τη Σχολή Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Δοκίμων Δικαστικών Λειτουργών που διορίζονται:
• Στο Συμβούλιο της Επικρατείας
• Στο Ελεγκτικό Συνέδριο
• Σε τακτικά Διοικητικά Δικαστήρια
• Σε Πολιτικά και Ποινικά Δικαστήρια
• Στις Εισαγγελίες των Πολιτικών και Ποινικών Δικαστηρίων.

Κάθε χρόνο με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης προκηρύσσεται εισαγωγικός διαγωνισμός. Στην προκήρυξη αναφέρονται ο αριθμός των εισακτέων (ο οποίος δεν είναι σταθερός) και ο αριθμός των εκπαιδευόμενων για καθεμία από τις κατευθύνσεις:

Αναλυτικά:
Α) Στην κατεύθυνση Διοικητικής Δικαιοσύνης οι προβλεπόμενες θέσεις είναι :
• Δοκίμων Εισηγητών του Συμβουλίου της Επικρατείας
• Δοκίμων Εισηγητών του Ελεγκτικού Συνεδρίου
• Δοκίμων Παρέδρων Πρωτοδικείου και Διοικητικών Δικαστηρίων

Β) Στην κατεύθυνση Πολιτικής & Ποινικής Δικαιοσύνης προβλεπόμενες θέσεις είναι:
• Δοκίμων Παρέδρων Πρωτοδικείου
• Δοκίμων Παρέδρων Εισαγγελίας

Φόρμα επικοινωνίας
Όνοματεπώνυμο
E-mail
Θέμα
Κείμενο

 

Εγγραφείτε στο Newsletter μας