Πρόγραμμα ΕΣΔΙ Θεσσαλονίκης

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΚΑΣΤΩΝ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 

ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΔΑΣΚΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΚΑΙ ΩΡΕΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ
Συνταγματικό Δίκαιο

Γενικό Διοικητικό Δίκαιο

Διοικητική Δικονομία - Ακυρωτικές Διαφορές

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

 

 Το πρόγραμμα για το 2020

θα πραγματοποιηθεί μόνο εξ αποστάσεως

Φορολογικό Δίκαιο

Δημοσιονομικό Δίκαιο

Διοικητική Δικονομία (Διαφορές Ουσίας)

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

 

 

   Συνολικό κόστος για εξ αποστάσεως μαθήματα : 3500€

 

ΣΤΟ ΚΑΘΕ ΤΜΗΜΑ Ο ΚΑΘΕ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΤΑΙ ΤΙΣ ΔΥΟ ΠΡΩΤΕΣ ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΑ(ΧΩΡΙΣ ΚΟΣΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ Η ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ).

ΠΡΟΣΟΧΗ!ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΕΙΤΑΙ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥ,Η ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΦΙΚΤΗ

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΚΘΕΣΗΣ 

ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΔΑΣΚΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΚΑΙ ΩΡΕΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ

ΑΓΓΛΙΚΑ: 40 ώρες

ΕΚΘΕΣΗ: 20 ώρες

 

 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΚΑΣΤΩΝ -  ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ 

ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΔΑΣΚΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΚΑΙ ΩΡΕΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ

ΑΣΤΙΚΟ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 75 ώρες αστικό

 

Το πρόγραμμα για το 2020

θα πραγματοποιηθεί μόνο εξ αποστάσεως

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 42 ώρες

 

 

ΠΟΙΝΙΚΟ Δ. - ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ:84 ώρες

 

 

 ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - 40 ώρες

 

 

 Συνολικό κόστος για εξ αποστάσεως μαθήματα : 3500€

ΣΤΟ ΚΑΘΕ ΤΜΗΜΑ Ο ΚΑΘΕ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΤΑΙ ΤΙΣ ΔΥΟ ΠΡΩΤΕΣ ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΑ(ΧΩΡΙΣ ΚΟΣΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ Η ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ).

ΠΡΟΣΟΧΗ!ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΕΙΤΑΙ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥ,Η ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΦΙΚΤΗ 

 

Φόρμα επικοινωνίας
Όνοματεπώνυμο
E-mail
Θέμα
Κείμενο

Εγγραφείτε στο Newsletter μας