Αθήνα

 Τ: 2103800777 Τ: 2103302467

Θεσσαλονίκη

Τ: 2310280230

Πρόγραμμα ΕΣΔΙ Θεσσαλονίκης

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΚΑΣΤΩΝ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ (εξ αποστάσεως)

ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΔΑΣΚΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΚΑΙ ΩΡΕΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΔΙΚΑΙΟ ΔΙΟΙΚ. ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 174 ώρες

 κ. Οικονομοπούλου Βασιλική

Phd

 Δευτέρα 19 Νοεμβρίου 2018

18:00-21:00

(κάθε Δευτέρα και Τετάρτη)

ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 81 ώρες

 κ. Φλώρου Χριστίνα

Phd

 Τρίτη 20 Νοεμβρίου 2018

18:00-21:00

(κάθε Τρίτη)

   ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ : 3500€

 

ΣΤΟ ΚΑΘΕ ΤΜΗΜΑ Ο ΚΑΘΕ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΤΑΙ ΤΙΣ ΔΥΟ ΠΡΩΤΕΣ ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΑ(ΧΩΡΙΣ ΚΟΣΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ Η ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ).

ΠΡΟΣΟΧΗ!ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΕΙΤΑΙ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥ,Η ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΦΙΚΤΗ

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΚΘΕΣΗΣ εξ αποστάσεως

ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΔΑΣΚΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΚΑΙ ΩΡΕΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ

ΑΓΓΛΙΚΑ: 40 ώρες

ΕΚΘΕΣΗ: 20 ώρες

 κ. Πετρόπουλος Νίκος

Phd

 Σάββατο 19 Ιανουαρίου 2019

11.00 -14.00

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΚΑΣΤΩΝ -  ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ εξ αποστάσεως

ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΔΑΣΚΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΚΑΙ ΩΡΕΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ

ΑΣΤΙΚΟ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 75 ώρες αστικό

 κ. Ασημακοπούλου

Phd

 Πέμπτη 22 Νοεμβρίου 2018

19.00 -21.00

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 42 ώρες

 Κ.Μουζακίτη

Phd

 Δευτέρα 26 Νοεμβρίου 2018

19:00-21:00

ΠΟΙΝΙΚΟ Δ. - ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ:84 ώρες

 κ. Κιβρακίδου

Phd

 Τετάρτη 28 Νοεμβρίου 2018

19.00 - 21.00

 ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - 40 ώρες

 κ. Μήτσου

Phd

 Τρίτη 15 Ιανουαρίου 2019

19.00 -21.00

 ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ : 3500€

ΣΤΟ ΚΑΘΕ ΤΜΗΜΑ Ο ΚΑΘΕ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΤΑΙ ΤΙΣ ΔΥΟ ΠΡΩΤΕΣ ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΑ(ΧΩΡΙΣ ΚΟΣΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ Η ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ).

ΠΡΟΣΟΧΗ!ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΕΙΤΑΙ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥ,Η ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΦΙΚΤΗ 

 

Φόρμα επικοινωνίας
Όνοματεπώνυμο
E-mail
Θέμα
Κείμενο

Εγγραφείτε στο Newsletter μας