Αφροδίτη Καραΐσκου

Σας ευχαριστώ πολύ για την πολύτιμη βοήθεια σας και την συνεργασία.επιτυχουσα στον ΑΣΕΠ 2γ/2022 κ διορισθείσα στους δικαστικούς γραμματείς α εκπαιδευτική σειρά 2023