Αθήνα

 Τ: 2103800777 Τ: 2103302467

Θεσσαλονίκη

Τ: 2310280230

Πρόγραμμα εξ αποστάσεως

ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΤΜΗΜΑ

 ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΔΑΣΚΩΝ  ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ 

Οικονομική Θεωρία

36 ώρες (300€)

 κ. Κατσαρός Αντρέας

Phd

Τρίτη 5 Μαρτίου 2019

(18.00 - 21.00)

Άλγεβρα

-

Στοιχεία Στατιστικής

 

69 ώρες - 600€

κ. Λουρίδας Σωτήρης Phd (άλγεβρα)

-

κ.Λαμπρόπουλος Γεώργιος
MSc. in Statistics

Κυριακή 10 Μαρτίου 2019

(11.00 -14.00 άλγεβρα)

κάθε Τετάρτη 18.00 -21.00 

(στατιστική)

Λογιστική

(48 ώρες)

400€

κ.Κοτσιλάρας Παναγιώτης
MSc.« Εφαρμοσμένα Οικονομικά και Χρηματοοικονομικά »
MSc« Εφαρμοσμένη Λογιστική & Ελεγκτική»
Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής
Υποψήφιος Phd

Πέμπτη 28 Φεβρουαρίου 2019

(18:00 - 21:00)

Λεκτικές Δεξιότητες και κατανόηση κειμένου
30 ώρες (260€)
κα Δράκου

Φιλόλογος

MPhil Birmingham

Δευτέρα 18 Μαρτίου 2019

 (18.00 -21.00)

Στα δίδακτρα για το συνολικό κόστος των μαθημάτων θα υπάρξει έκπτωση από 1560€ στα 1260€ τα οποία καταβάλονται σε τρεις ισόποσες μηνιαίες δόσεις των 420 €.

Το πρώτο μάθημα σε κάθε αντικείμενο είναι δοκιμαστικό χωρίς εγγραφή ή προκαταβολή.

Εγγραφείτε στο Newsletter μας