Αριθμός θέσεων 30ος ΕΣΔΔΑ (ΦΕΚ)

Home » ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ & ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ » Αριθμός θέσεων 30ος ΕΣΔΔΑ (ΦΕΚ)

Αριθμός θέσεων 30ος ΕΣΔΔΑ (ΦΕΚ)

Καθορισμός αριθμού εισακτέων στον 30ό εισαγωγικό διαγωνισμό της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Σ.Δ.Δ.Α.)
και κατανομή αυτών στα τμήματα εξειδίκευσης.

Ορίζεται ο συνολικός αριθμός των εισακτέων στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Σ.Δ.Δ.Α.) για τον 30ό εισαγωγικό διαγωνισμό, σε ογδόντα (80) σπουδαστές οι οποίοι θα ενταχθούν στα ακόλουθα Τμήματα Εξειδίκευσης, ως εξής:
Γενικής Διοίκησης 15
Αναπτυξιακών -Περιφερειακών Πολιτικών 15
Διοίκησης Υπηρεσιών Υγείας και Κοινωνικής Φροντίδας – Πρόγραμμα Διοίκησης Οργανισμών Κοινωνικής Πολιτικής 10
Διοίκησης Υπηρεσιών Υγείας και Κοινωνικής Φροντίδας – Πρόγραμμα Διοίκησης Υπηρεσιών Υγείας 10
Ψηφιακής Πολιτικής 10
Πολιτισμού και Τουρισμού 10
Περιβάλλοντος και Αγροτικής Ανάπτυξης 10

Δείτε αναλυτικά το ΦΕΚ Θέσεων

Πηγή: Εφημερίδα της Κυβερνήσεως