Προκήρυξη εισαγωγής μόνιμων υπαλλήλων στην Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας

Home » ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ & ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ » Προκήρυξη εισαγωγής μόνιμων υπαλλήλων στην Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας

Προκήρυξη εισαγωγής μόνιμων υπαλλήλων στην Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας

Προκήρυξη (Αριθμός 1Γ/2015)
Πλήρωση τριάντα δύο (32) κενών οργανικών θέσεων μονίμων υπαλλήλων με γραπτό διαγωνισμό στον κλάδο ΠΕ2 Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης στην Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί σε τρία στάδια. Τα στάδια Α΄ και Β΄ περιλαμβάνουν γραπτή δοκιμασία και το Γ΄ στάδιο προφορική εξέταση Ορθοφωνίας.

Οι ενδιαφερόμενοι για την κάλυψη των θέσεων αυτών καλούνται, εφόσον κατέχουν τα γενικά και ειδικά προσόντα, να υποβάλουν «ΑΙΤΗΣΗ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ» και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, σύμφωνα με τους όρους της προκήρυξης.

Δείτε αναλυτικά την Προκήρυξη εδώ

Πηγή: Εφημερίδα της Κυβερνήσεως